Hålprofiler

Fyrkantiga och rektangulära hålprofiler

Hålprofiler är ett konstruktionselement och finns i flera olika former och material. Vi på Göteborgs Handelsstål AB erbjuder två olika kategorier av fyrkantiga hålprofiler: konstruktionsrör i olika modeller och storlekar, samt formrör i två olika behandlingar, med valbarhet bland storlekar och form på rören. Hålprofiler används i svetsade konstruktioner där byggets element är synliga, och alltså inte i gjutna objekt.

Konstruktionsrör KKR

Vi på Göteborgs Handelsstål AB säljer den vanligaste, fyrkantiga sortens konstruktionsstål i två olika konstruktioner: rektangulär och kvadratisk, och dessa finns att få i flera olika storlekar. Konstruktionsrör  i modell KKR vilket står för ”kallformade konstruktionsrör”, och har därför både en finare yta och lägre produktionskostnad än varmformade konstruktionsrör, vilket innebär en lägre kostnad för dig som kund. De kvadratiska hålprofilerna är något vanligare, och kan vara lite starkare än de rektangulära eftersom att vikten faller jämnt över alla fyra sidor. Detta beror dock på vilken typ av bygge du ska ha dem till. Om du är osäker på vad som gäller är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna.

Konstruktionsrör VKR

VKR står för Varmformade Konstruktionsrör och är en vanlig  rörprofil i konstruktionssammanhang. En kvadratisk, varmformad hålprofil formas i ca 830-950°C. Temperaturen gör stålet mjukt och lätt att forma till fyrkantiga/rektangulära rör med snäv hörnradie. Stålet får en homogen materialstruktur utan inbyggda restspänningar och med likformiga egenskaper i hela tvärsnittet.

Precisionsstålrör

Våra formrör är i svetsat stål och i den satta kvalitetsstandarden EN 10305–5. Dessa rör kallas även precisionsrör, och kan fördelaktigt vis användas vid lättare konstruktioner, då rören har något tunnare väggar. Exempel på lämpliga användningsområden är olika former av inredning och lagerkonstruktioner. Våra betade formrör säljs i både kvadratisk och olika rektangulära former och lämpar sig för vidare behandling, så som förzinkning. De sendzimirförzinkade formrören säljs i färre storlekar och endast i kvadratisk form, och kräver ingen ytterligare behandling. Dessa håller även en lite högre standard då de är behandlade med aluminium vilket ger dem en bättre hållbarhet.