GDPR – EUs dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

På Göteborgs Handelsstål använder vi våra kunders, samarbetspartners och övriga intressenters personuppgifter såsom namn, företags- och ev. fakturaadress, telefon och mejladress. Dessa uppgifter lagras i vårt datasystem och är till stöd i våra affärer i samband med att vi t ex ska skicka dig en offerter, bekräftelser, faktura, inbjudan, kundtidning eller annan information som rör våra produkter, tjänster eller företaget.

Målet är att vi ska kunna erbjuda så smidig och professionell service som möjligt.

Hur tillmötesgår vi era rättigheter?

Som registrerad kan du få tillgång till dina personuppgifter och kan välja bort kommunikation och mejlutskick från oss genom att klicka på länkar i utskicken eller genom att kontakta oss. Vår integritetspolicy gällande vårt arbete på internet (inkl. cookies) är dessutom uppdaterad och du hittar den nya versioner här. (länk till texten Om cookies här nedanför)

Vid frågor eller önskemål, vänligen kontakta info@ghsab.se