Om oss

Göteborgsprofiler som kan allt om rör-profiler…

Göteborgs handelsstål AB startade 1985 men byggde redan då på en beprövad erfarenhet av handel med alla slag av stål. Med tiden har vi blivit en etablerad del av den svenska industriverkligheten. Vi bedriver handel i hela Skandinavien och ökar våra marknadsandelar allt mer i sydsverige. En sak har vi lärt oss: för att vårt varumärke ska förbli starkt som stål måste vi vara ödmjuka nog att lyssna på våra kunders behov.

Handelsstål kan inte krängas.

Vi vet att pålitligheten i en överenskommelse är lika viktig som hållfastheten i det material vi säljer. Handelsstål kan inte krängas, men med rätt kvalitet och rätt pris kan det erbjudas. Och för att samarbetet ska vara pålitligt måste service, leveranstid och bemötande svara mot högt ställda förväntningar.

Svenskt stål biter.

Men det är inte bara svenskt stål som biter… Vi erbjuder kvalitetsprodukter till rätt pris från en mängd olika leverantörer. Vi samarbetar med Europas största stålleverantörer. Stålet må vara tillverkat med svensk ingenjörskonst, finskt sisu eller tysk precision – vår poäng är att det håller vad vi lovar. Till ett bra pris.