Skånes Handelsstål avvecklar lagret i Tjustorp

Skånes Handelsstål kommer under våren och sommaren att succesivt avveckla hämt-lagret i Tjustorp, Skåne. Mer information och ett par ord från vår VD Dick Jönefors hittar ni här: Avveckling av SHS lager