CE-märkning enligt EN 1090-1

Göteborgs Handelsstål är numera certifierade enligt EN 1090-1!

Från och med den 1 juli 2014 ska bärverksdelar i stål och aluminium som levereras till en byggarbetsplats vara CE-märkta. Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med standarden EN 1090-1.

Göteborgs Handelsstål AB har erhållit certifikat i januari 2015 för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1. Detta innebär att Göteborgs Handelsstål AB har rätt att CE-märka de produkter som hanteras och produceras i våra kapmaskiner.

Certifikatet för Göteborgs Handelsstål AB har utfärdats av Nordcert AB.

Lagermaterial som ej vidareförädlats är CE-märkt av tillverkare. CE-märket finns på materialcertifikatet. Spårbarheten finns hos oss genom ordernummer, artikelnummer och charge.

Vårt CE-märke finner ni på vår faktura och följesedel.

Ladda ner certifikatet för EN 1090 här (pdf)