ÄGARBYTE

 

 

 

 

 

 

 

Efter 43 framgångsrika år i branschen lämnar jag över Göteborgs Handelsstål AB.
Mina medarbetare Andreas Wickbom och Karin Lindsjö övertar stafettpinnen 2018-11-05.

Andreas har varit anställd 10 år i bolaget, vice Vd samt delägare dom 3 senaste åren och har varit delaktig i GHS expansiva utveckling.
Karin har varit anställd 11 år som Ekonomi och personalansvarig. Samt delägare dom 3 senaste åren.

GHS har sedan Stig Karlsson startat bolaget 1985 haft som mål att växa tillsammans med våra kunder och leverantörer.
GHS är nu ett etablerat namn i branschen.
Vi har kvalificerad skicklig personal och är idag Göteborgs största lagerhållare av konstruktionsstål.

Nu är det tredje generationen efter mig och Lennart ”Ludde” Lundin som skall driva detta bolag i samma goda anda som tidigare.
Jag kommer att fortsätta vara Göteborgs Handelsståls styrelseordförande.
Målet för mig har varit att GHS namn skall finnas kvar i branschen.
Jag är mycket tacksam att det gick att genomföra denna lösning.

GHS är och kommer att förbli Er bästa leverantör på stålmarknaden.
Vill tacka alla leverantörer, kunder, personal och övriga relationer för en fantastisk support samt ett gott samarbete under alla åren vi har haft tillsammans och önskar bolaget fortsatta framgångar.

 

Dick Jönefors